نظام آزادی مشروط در قانون مجازات اسلامی

به موجب قانون در مورد محکومیت به حبس تعزیری ،دادگاه صادر کننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادر کند:

الف)محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.

ب)حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نمی شود.

پ)به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.

ت)محکوم سابقاً از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.

شما در این خصوص می توانید از خدمات مشاوره و وکالت حامد امیری وکیل پایه یک در اصفهان،وکیل کیفری در اصفهان،که شماره تماس ایشان به عنوان وکیل اصفهان در سایت وکیل گذارده شده است بهره ببرید.

شایان ذکر است هرگاه محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند برای بار اول یک تا دوسال به مدت آزادی مشروط وی افزوده می شود در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرائم عمدی موجب حد،قصاص،دیه یا تعذیر تا درجه هفت علاوه بر مجازات جرم جدید مدت باقی مانده محکومیت نیز به اجرا در می آید،در غیر این صورت آزادی او قطعی می شود.

حامد امیری وکیل پایه یک دادگستری و وکیل خبره در امور کیفری در اصفهان آماده مشاوره و اخذ وکالت در این خصوص و سایر امور کیفری می باشد.