آشنای با قوانین حاکم بر نفقه

در مبحث ازدواج موارد حقوقی زیادی ازجمله مهریه،شیربها،نفقه و … مطرح می شود. پرداخت همه موارد ذکر شده بر عهده  زوج می باشد و در صورتی که هر یک از آنها را پرداخت نکند جریمه شده و زوجه می تواند از او شکایت کند. شرط انتقال تا نصف داری هنگام طلاق از جمله شروط ضمن عقد می باشد که در مقالات پیشین مورد بررسی قرار گرفت. در مبحث زیر می خواهیم در مورد نفقه، انواع آن و چگونگی محاسبه ی آن صحبت کنیم.

نفقه چیست ؟

در تعریف نفقه می توانیم این گونه بیان کنیم که شامل تمامی نیازهای متعارفی است که افراد در طول زندگیشان با آن مواجه هستند. مانند؛ خوراک،پوشاک،هزینه های درمانی و…را شامل می شود .
حتی در صورتی که همسر در خانه پدری خودش شخصی را به عنوان نوکر خودش داشته، میتواند در خانه همسر نیز همچین شخصی را طلب کند. همسر نیز موظف است که نیازهای او را برآورده سازد. البته توجه به این نکته ضروری است که پرداخت نفقه بر عهده مردی می باشد که همسرش به عقد دائم او درآمده باشد. در عقد موقت، شوهر وظیفه ای برای پرداخت نفقه نخواهد داشت مگر آنکه در عقد ذکر شده باشد. لازم به ذکراست، زن در صورتی می تواند از همسرش طلب نفقه کند که تمامی نیاز های عرفی و حقوقی همسرش را برآورده کرده باشد.
در برخی از موارد پیش می‌آید که زوجه بی دلیل و بدون اجازه ی شوهر از خانه ی او خارج شده و ممکن است در خانه پدر و مادرش زندگی کند، در چنین مواردی که زوجه به هر دلیلی ازبرآورده کردن نیازهای عرفی ، شرعی و حقوقی همسرش سر باز زند نفقه شامل حال او نخواهد شد.

نفقه چیست؟ نفقه زن و فرزند چقدر است؟

نفقه چیست و به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟ 

نفقه زنان شاغل

نفقه به زنان شاغلی که در منزل همسر زندگی می کنند ، نیز تعلق می گیرد. مواردی که در بالا ذکر کردیم شامل حال تمامی زنان که در خانه همسر زندگی می‌کنند می‌شود. چراکه در بسیاری از موارد زوجه خود شاغل بوده و در محلی در بیرون خانه مشغول به کار است . در چنین مواردی با اینکه زن خودش درآمد دارد و پولی را به عنوان حقوق دریافت می‌کند، با این حال همواره وظیفه نفقه بر عهده ی همسر می‌باشد. زوجی که همسرش شاغل است حق پرداخت نکردن نفقه را ندارد ، چرا که اگرزوجه در بیرون از خانه کار می کند و پولی را دریافت می کند تمام و کمال آن پول مال خودش بوده و وظیفه ندارد که حتی یک ریال از آن را برای خانه و زندگی خرج کند که اگراین کار را انجام دهد لطفی بزرگ کرده است وپرداخت نفقه در هر صورت بر زوج واجب است.

ضمانت اجرای خودداری از پرداخت نفقه

بر طبق قوانین حقوقی دو نوع ضمانت برای اینکه اگر مرد به پرداخت نفقه را انجام ندهد، وجود دارد. یکی از این ضمانت ها ضمانت اجرای حقوقی می باشد ، در صورتی که مرداز سوی همسر خودتمکین شده باشد ولی از پرداخت نفقه که یکی ازحقوق اساسی همسرش می‌باشد سرپیچی کند و به هر دلیلی آن را پرداخت نکند در این صورت زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه و اثبات این مورد که شوهرش را تمکین کرده است اما نفقه اش پرداخت نشده شوهرش را محکوم کرده و دادگاه حکم به پرداخت نفقه را برای مرد صادر میکند.
درصورتی که مرد بضاعت مالی نداشته باشد و نتواند نفقه زن را پرداخت کند در این صورت زن میتواند اگر بخواهد درخواست طلاق دهد. یک نوع دیگر از ضمانت‌های اجرای پرداخت نفقه از نوع جزایی می باشد. ازآنجاکه پرداخت نکردن نفقه خود نوعی جرم محسوب می شود و به همین دلیل زن با داشتن این حکم می تواند علاوه بر دریافت نفقه خودش، همسرش را به دلیل ارتکاب جرم توسط قانون مجازات کند.

درخواست نفقه زمان گذشته

ذکر این نکته ضروری است که زن می‌تواند هنگام تنظیم دادخواست پرداخت نفقه خود، نفقه هایی که در گذشته از همسرش دریافت نکرده است را مطالبه کند. اما این مورد درباره ی فرزندان صدق نمی‌کند و فرزندان فقط از تاریخی که دادخواست پرداخت نفقه ی آنها تنظیم شده باشد قادر به دریافت نفقه هستند.

نحوه محاسبه نفقه همسر و فرزند

همانطور که می دانیم پرداخت نفقه همسر و فرزند هر دو به عهده ی شوهر می باشد. نفقه فرزند در درجه ی اول اگر پدر حضور داشته باشد بر عهده ی پدر می باشد ولی اگر پدر نباشد و فوت شده باشد بر عهده پدر بزرگ یعنی پدرِ پدر است. اگر او نیز حضور نداشته باشد نفقه بر عهده مادر می باشد اگر مادر توان پرداخت نفقه فرزند را نداشته باشد، پرداخت آن در ابتدا به اجداد پدری فرزند و سپس به اجداد مادری او منتقل می شود.
نفقه فرزند بر اساس شرایط زندگی او و محل زندگی او بر اساس تصمیم کارشناس مربوطه تعیین می گردد. اگر پدر به هر دلیلی با وجود داشتن اموال از پرداخت نفقه سرپیچی کند فرزندان می توانند از پدر خودشان به دلیل عدم پرداخت نفقه شکایت کنند. البته این نکته را باید خاطرنشان کرد که پرداخت کردن نفقه ی فرزند تا زمان مشخص بر عهده ی پدر می باشد. معمولاً نفقه پسر تا زمانی که تحصیلاتش تمام نشده باشد بر عهده پدر است ولی بعد از آن پدر موظف به پرداخت نفقه نخواهد بود.همچنین پرداخت نفقه دختر تا زمانی که با شخصی ازدواج نکرده است بر عهده ی پدر می باشد و دختری که ازدواج کرده و بعد از آن طلاق گرفته است نمی تواند از پدر خود به دلیل عدم پرداخت نفقه شکایت کند.
در مورد نفقه ی زن لازم است بدانید ، نحوه ی محاسبه نفقه زن با توجه به شرایط زندگی او در خانواده پدری اش، شان او، تحصیلات و نوع زندگی کردن او بستگی دارد و توسط کارشناس رسمی تعیین می گردد.یکی ازتفاوت های مهم بین نفقه فرزند و زن این است که زن در هنگام دریافت نفقه می تواند درخواست نفقه هایی که در گذشته به او پرداخت نشده است را بکند ولی فرزندان همچین حقی را ندارند و فقط پرداخت نفقه از زمانی که دادخواست شان تنظیم گردیده است انجام می گیرد.

موارد حقوقی ای مرتبط با پرداخت نفقه دارای قوانین و شرایطی خاص می باشد. چه بسا افرادی که به دلیل نداشتن آگاهی کافی از حقوق خودشان توانایی گرفتن عادی ترین و معمول ترین حقشان را ندارند. چه بسیارند بانوانی که با وجود توانایی مالی بالای همسرهزینه ای را تحت عنوان نفقه دریافت نمی کنند وتوانایی گرفتن آن را نیز به تنهایی ندارند. بهتر است در چنین موارد حقوقی از وکیلی کاربلد و با تجربه کمک بگیرید تا بتوانید از راه قانون به احقاق حق خودتان بپردازید.
شما میتوانید موارد حقوقی نفقه را به وکیل با تجربه نفقه دراصفهان بسپارید. همچنین در صورتی که به دنبال وکیل جهیزیه در اصفهان، وکیل رابطه نامشروع در اصفهان و وکیل ملاقات فرزند در اصفهان هستید، می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر و گرفتن وقت مشاوره با شماره های درج شده تماس حاصل کنید.