مسئولیت ها در شرکت سهامی خاص

پیش از پرداختن به مبحث میزان مسئولیت در شرکت سهامی خاص، لازم می دانیم به بررسی نکاتی در ارتباط با شرکت سهامی خاص و اعضای تشکیل دهنده آن بپردازیم. شرکت سهامی خاص شرکتی است که سرمایه آن در هنگام تاسیس فقط به وسیله موسسین تامین می گردد. سهام این شرکت در بورس اوراق بهادار معامله نمی شود، اما به وسیله ی مردم قابل معامله است. در زمان تاسیس این شرکت سرمایه به وسیله موسسان تامین شده و بخشی از سرمایه در بانک سپرده گذاری می شود. از آن جا که شرکت ها انواع مختلفی دارند و تقسیم اختیارات و مسئولیت ها، در هر شرکت با توجه به مواردی چون اهداف و انگیزه ی ایجاد شرکت متفاوت می باشد، در این نوشتار به بحث در مورد میزان مسئولیت در شرکت سهامی خاص خواهیم پرداخت.
مسئولیت هر یک از شرکا در شرکت های سهامی خاص مانند شرکت های مسئولیت محدود، محدود به میزان سرمایه گذاری آنان می باشد. لذا در صورتی که اعضا از خدمات ارائه شده در این شرکت ها راضی نباشند، مجبور به صرف اموال شخصی خود نمی باشند.
مسئولیت شرکت سهامی خاص بر دوش هیات مدیره شرکت می‏باشد. مسئولیت مدیران به گونه ای است که به تنهایی شرکت را اداره می کنند و حتی سهام دارانی که به هیات مدیره رای مثبت داده اند، حق دخالت در تصمیم گیری های شرکت را ندارند.

میزان مسئولیت مدیران ، سهام داران و شخص ثالث

میزان مسئولیت مدیران ، سهام داران و شخص ثالث

در شرکت سهامی خاص که سهام آن به وسیله سهام داران تعهد و تامین می گردد، مسئولیت صاحبان سهام که تعداد آن ها نباید کمتر از سه نفر باشد، با توجه به مبلغ سهام آن ها مشخص می شود. در صورتی که به هر علت سرمایه ی شرکت کاهش یابد، شرکاء موظف هستند در طول یک سال سرمایه ی از دست رفته را جبران نمایند. در صورت عدم جبران سرمایه می توانند شرکت را به نوع دیگری از شرکتهای سهامی از جمله شرکت با مسئولیت محدود یا تضامنی تبدیل نمایند.

نمایندگان شرکت سهامی، همان هیئت مدیره می باشند که مسئولیت انجام اعمال حقوقی در چارچوب قانون را به عهده دارند. رابطه بين مديران با شركت يك رابطه قراردادي است و در بیشتر موارد در چارچوب نظريه نمايندگي تعبير و تحليل مي شود. در صورتی که مدیری خارج از موضوع شركت یا مصوبات مجامع عمومی، اقدام به انعقاد قرار داد نماید و موجب رسیدن خسارت و ضرری به شرکت و صاحبان سهام شود، شرکت و سهامداران می توانند مطابق مسئولیتی که برعهده ی فرد بوده از او شکایت کنند.
معمولا مدیران شرکت سهامی خاص به وسیله تمامی سهامداران انتخاب نشده اند. با اين وجود اداره شركت به عهده آنهاست و هيچ یک از سهامداران حتي کسانی كه رای مثبت به مدیران داده اند حق دخالت در امور شرکت سهامی خاص را ندارند. در مورد اشخاص ثالث باید گفت : بر اساس ماده ی ١١٨ (ل.ا.ق.ت)اختیارات هیئت مدیره تام بوده اما حقوق اشخاص ثالث طرف معامله با شركت به خوبی نظر گرفته می شود.
همان گونه که ملاحظه کردید در متن فوق به جز مدیران و سهام داران که مسئولیت هر یک مشخص شد، اشخاص دیگری تحت عنوان اشخاص ثالث نیز حضور دارند. در این جا این سوال مطرح می شود که در صورت ورود خسارتی به اشخاص ثالث و یا عدم رضایت از مفاد قرارداد مذکور، آنان می توانند مانند شركت و سهامداران برای مطالبه حق خود به اثبات تقصیر مدیران شركت اقدام نموده و ادعای بطلان قرارداد مذكور را به دلیلی كه فقط به شركت و فعل مدیران مرتبط است بنمایند.

لایحه اصلاح قانون تجارت ماده ١١٨ با بیان اصل اختیارات تام %