خدمات مشاوره

همراهان گرامی چنانچه به هر دلیل امکان اخذ وکیل را ندارید توجه داشته باشید به جهت تخصصی بودن مسائل حقوقی نیاز مبرم به استفاده از تجربه و دانش فردی حقوق دان در جهت جلوگیری از آسیب و تشدیدخسارت را اکیداً دارید، فلذا این موسسه با تکیه بر تجربه و اطلاعات علمی در جهت  بررسی و ارائه راهکارهای مناسب در راستای رفع مشکلات و ابهامات حقوقی مهیا برای مشاوره به شما عزیزان می باشد.

نحوه استفاده ازخدمات مشاوره:

 

از آنجایی که این موسسه اعتقاد وافر به دقت و نکته سنجی در امر مشاوره و بالتبع راهنمایی صحیح و کامل را دارد که این مهم به هیچ وجه از طریق مشاوره غیر حضوری میسر نمی گرددو صرفاً موجب اتلاف وقت و هزینه برای عزیزان می باشد فلذا کلیه ی جلسات مشاوره این موسسه به صورت حضوری صورت می پذیرد همچنین وقتی شما به صورت حضوری با وکیل گفت و گو می نمایید به راحتی اطلاعات و تسلط ایشان را ارزیابی می نمایید و با اقناع وجدان بیشتری پرونده خود را به وکیل می سپارید.