حضانت

حضانت به معنای حق یا تکلیف در نگهداری و سرپرستی کودک است در واقع نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.

بحث حضانت زمانی هویدا می شود که والدین فرزند از یکدیگر مفارقت داشته باشند حال چه این مفارقت منتهی به طلاق و جدائی دائم گردیده باشد چه مفارقت والدین هنوز منتهی به طلاق نگردیده باشد.

برای نگهداری و حضانت طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن حضانت با پدر است شایان ذکر است بعد از هفت سالگی نیز در صورت حدوث اختلاف،حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد که در این خصوص جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید از مشاوره با حامد امیری وکیل حضانت در اصفهان نیز بهره ببرید.

در باب حضانت سوالات و موارد بسیاری برای طرح است به طور مثال اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت چکونه خواهد بود؟ که در این خصوص ماده۱۱۷۰ قانون مدنی به صراحت اعلام داشته که حق حضانت با پدر است.

نکته مهم دیگر اینکه در صورت فوت یکی از ابوین (پدر و مادر)حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود و هرچند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد همچنین از باب تاکید قانون به صراحت در ماده۱۱۷۲ قانون مدنی اشارت بر این مهم دارد که هیچ یک از ابوین حق ندارد در مدتی که حضانت طفل بر عهده آنهاست  از نگهداری او امتناع کند قانون گذار در بحث مهم حضانت از آنجایی که سلامت طفل را امری اولی دانسته این شرایط را پیش بینی نموده که هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد این امکان برای محکمه باشد که هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ نماید در باب حضانت می توانید از خدمات وکالت حامد امیری وکیل پایه ۱ دادگستری و وکیل حضانت در اصفهان نیز بهره مند گردید.شایان ذکر است با تصویب قانون اخیر حمایت خانواده و به صراحت ماده ۴۵ آن قانون رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه ها و مقامات اجرائی الزامی گردیده است و این به معنای اهمیت فوق العاده ای است که قانون گذار به مصلحت و آینده طفل داده و اولویت را ایجاد شرایطی که کودک در معرض خطر نباشد دانسته است.

از باب حضانت موسسه حقوقی و وکالت حامد امیری وکیل حضانت در اصفهان آماده راهنمایی و کمک به شما عزیزان می باشد.