ارث

موجب ارث دو امر است نسب و سبب

اشخاصی که به موجب نسب ارث می برند سه طبقه اند:

۱- پدر و مادر اولاد و اولاد اولاد

۲- اجداد،برادر و خواهر و اولاد آن ها

۳- اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آن ها

شایان ذکر است وارثین طبقه بعدی وقتی ارث می برند که از وارثین طبقه قبلی کسی نباشد.

همچنین از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می برند هریک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد.

حامد امیری بهترین وکیل در اصفهان ، دانش آموخته رشته حقوق قضائی و دارای پروانه پایه یک وکالت آماده ارائه خدمات مشاوره و وکالت به عنوان وکیل پایه یک در اصفهان و قبول پرونده شما در خصوص وکیل ارث در اصفهان می باشد